Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายไพศาล ชัยชนะสงคราม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวกรวิกา ทับไทร
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางปิยลักษณ์ ชูทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นางมยุรี ชูไกรไทย
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางปิรพันธ์ คดีพิศาล
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวรุ่งณภา ขนานใต้
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวทฤฒมล ปานชู
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางพัฒนา งามโคกสูง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางรจนา สุภาพ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวเสาวลักษณ์ อุณโณ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางวานิต้า สาลี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางพิมภา นะตะพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวน้ำทิพย์ หนูช่วย
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นางรัตนา ปานมาศ
คนงานทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th