Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมพนักงาน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ข่าวสารการบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
29 ต.ค. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ข้อบัญญัติรายจ่ายปประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563
16 ต.ค. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศกำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 มิ.ย. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
07 มิ.ย. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ รายงานสถิติข้อมูลการทุจริต
05 มิ.ย. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ เชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
21 พ.ค. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
14 พ.ค. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัย ที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 18 พ.ค. 2562
01 พ.ค. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศประชุมสภา สมัยสามัย ที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
04 เม.ย. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th