Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
นโยบายการบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง / ค่านิยมหน่วยงาน
การรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
รวมลิ้งกฎหมายท้องถิ่น
รายงานการประชุม
ช่องทางการติดต่อ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
กล่องข้อความถามตอบ Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
แจ้ง/รับ ข่าวสารการทุจริต
รับแจ้งเรื่องราวทุจริค
คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต
สถิติข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 มิ.ย. 2563 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ คู่มือปฏิบัติงาน สปสช
11 มิ.ย. 2563 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ คู่มือจัดเก็บรายใด้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
01 ก.พ. 2563 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ คู่มือปฏิบัติงาน อปท
22 ก.ย. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
28 มิ.ย. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ คุ่มือการดำเนินงานกินการอันตรายต่อสุขภาพ
30 พ.ค. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ คุ่มือการประสานแผนระดับพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ
30 พ.ค. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
28 พ.ค. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเท้า
02 ก.พ. 2562 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ เอกสารเผยแพร่ หลักการใช้ดุลพินิจ
30 ธ.ค. 2561 กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ คู่มือจัดวื้อจัดจ้างวิธีฌฉพาะเจาะจง
Responsive image