Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นางยุพิน ทองเถาว์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
Responsive image
Responsive image
นายสมศักดิ์ ขนานใต้
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
Responsive image
Responsive image
นายไพศาล ชัยชนะสงคราม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
Responsive image
นายเขมชาต แสงแจ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางณิชาภัทร บุตรครุธ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายจักกฤษณ์ ปานมาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายมานพ หนูพุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสมศักดิ์ ขนานใต้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสมพร นวลศรีทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสุเชตฐ์ เพชรมาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายไตรรงค์ ด้วงทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายศราวุธ ลูกชาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสมยศ ขนานใต้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายจำลอง รวมพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายประพันธ์ บุญรุ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นางยุพิน ทองเถาว์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายทัศนัย จันทร์สุวรรณ
ส.อบต.ม.9
Responsive image
นายนโรดม โกยดุลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th