Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ
     เป็นที่ราบสูงๆ ต่ำๆ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ป่าละเมาะ ทางด้านตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบไปจดป่าชายเลนมีลำคลองและสายน้ำเล็กๆ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขานอจู้จี้และไหลลงสู่ทะเลทางทิศตะวันตกของตำบล ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การปลูกพืชจำพวกยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ ข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้น สวนผสม
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านเพหลา ตำบลเพหลา
ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลห้วยน้ำขาว
ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองท่อมเหนือ
ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 บ้านคลองแค ตำบลห้วยน้ำขาว และทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลคลองท่อมใต้ ตำบลคลองท่อมใต้ ได้รับมรสุมทั้งสองฟากฝั่ง คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนชุกเกือบตลอดปี มีเพียง 2 ฤดูกาล คือ
     ฤดูร้อน เริ่มจากปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 36.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 2,109.12 มิลลิเมตร
     ฤดูฝน เริ่มจากปลายเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 2,189.64 มิลลิเมตร


ที่ตั้ง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งที่ทำการ ที่หมู่ที่ 2 ถนนคลองท่อม – ลำทับ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อม ประมาณ 2 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกระบี่ประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 0.50 ชั่วโมงในการเดินทางจากที่ทำการฯถึงจังหวัดกระบี่

เนื้อที่ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 66,812.50 ไร่ หรือ 106.9 ตารางกิโลเมตร


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th