Responsive image
เมนูหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

     การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
     สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ดังนี้
     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสายสำคัญของภาคใต้ โดย(ตัดผ่าน) เชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 2,3,6,7,9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง มีขนาดระยะทาง 13 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร
     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4038 สายคลองท่อม -ลำทับ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เข้าสู่บ้านคลองท่อมใต้ เป็นเส้นทางสายรองของตำบล ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 2,4,9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้,องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมและอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่, จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัด สุราษฎร์ธานี(ผ่านที่ทำการอบต.)
     - ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท(ถนน รพช.) กบ 3207 สายบ้านใต้ - บ้านท่าหิน เป็นเส้นทางสายรองของตำบล ระยะทาง 7,200 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 7,2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
     - ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท(ถนน รพช.) กบ 2011 สายบ้านคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ เป็นเส้นทางสายรองของตำบล แยกจากถนนภายในเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้(ถนนเข้าที่ทำการเทศบาลฯ) เข้าสู่บ้านในควน ระยะทาง 6,050 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 5,8,4ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
     - ทางหลวงชนบท กบ 4020 แยกจากถนนภายในเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (ถนนแยกจากถนนสายคลองท่อม - ลำทับ) สายคลองท่อมใต้ - บ้านทับไทร เป็นเส้นทางสายรองของตำบล ระยะทาง 6,200 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาค ระหว่างหมู่ที่ 2,5,8,4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

     สำหรับการคมนาคมภายในพื้นที่ มีถนนซอยแยกออกจากถนนสายหลักและสายรอง เป็นถนนคอนกรีต ลาดยาง และถนนลูกรัง มีขนาดตั้งแต่ 5 - 8 เมตร 
     การขนส่งผู้โดยสารภายในตำบล ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ยังไม่มีสถานีขนส่งสำหรับการหยุดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร มีศาลาที่พักผู้โดยสารหนึ่งแห่งในหมู่ที่ 4 บ้านนาใน นอกจากนั้นต้องอาศัยศาลาที่พักผู้โดยสาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม 
     การเดินทางเข้าตัวเมืองกระบี่ เนื่องจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เป็นทางผ่านของแหล่งท่องเที่ยวที่มีซื่อเสียงของจังหวัด(น้ำตกร้อนสะพานยูง,สระมรกต) การเดินทางเข้าตัวเมืองกระบี่ จึงมีความสะดวกค่อนข้างมาก ทั้งรถยนต์ส่วนตัว,รถโดยสารประจำ ทางระหว่างท้องถิ่น,รถโดยสารประจำ ทางภายในตัวอำ เภอ(รถยนต์,รถจักรยานยนต์รับจ้าง),รถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดใกล้เคียง

     รถโดยสารประจำทาง
- รถโดยสารประจำทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก) สายบ้านน้ำร้อน - กระบี่ จำนวน 5 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก) สายปากพนัง - กระบี่ จำนวน 2 เที่ยว/วัน (ผ่านที่ทำการ อบต.)
- รถโดยสารประจำทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก) สายบ้านหัวหิน - กระบี่ จำนวน 5 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) สายนครศรีธรรมราช - ภูเก็ต จำนวน 4 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) สายหาดใหญ่ - ภูเก็ต จำนวน 3 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) สายตรัง - ภูเก็ต จำนวน 3 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายพัทลุง - ภูเก็ต จำนวน 1 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายหาดใหญ่- ภูเก็ต จำนวน 3 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายสุไหงโกลก - ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายสตูล - ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถตู้) สายนครศรีธรรมราช - กระบี่ จำนวน 5 เที่ยว/วัน(ผ่านที่ทำการ อบต.)
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายนครศรีธรรมราช - ภูเก็ต จำนวน 4 เที่ยว/วัน (ผ่านที่ทำการ อบต.)
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายกรุงเทพฯ - กระบี่ จำนวน 1 เที่ยว/วัน (ผ่านที่ทำการ อบต.)


     การโทรคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
- ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง(ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม)
- สถานีโทรคมนาคมอื่นฯ ไม่มี


     การไฟฟ้า
-  มีไฟฟ้าใช้ 9 หมู่บ้าน จำนวน 1,812 ครัวเรือน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th