Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมพนักงาน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ข่าวสารการบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

     การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
     สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ดังนี้
     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสายสำคัญของภาคใต้ โดย(ตัดผ่าน) เชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 2,3,6,7,9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง มีขนาดระยะทาง 13 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร
     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4038 สายคลองท่อม -ลำทับ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เข้าสู่บ้านคลองท่อมใต้ เป็นเส้นทางสายรองของตำบล ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 2,4,9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้,องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมและอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่, จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัด สุราษฎร์ธานี(ผ่านที่ทำการอบต.)
     - ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท(ถนน รพช.) กบ 3207 สายบ้านใต้ - บ้านท่าหิน เป็นเส้นทางสายรองของตำบล ระยะทาง 7,200 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 7,2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
     - ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท(ถนน รพช.) กบ 2011 สายบ้านคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ เป็นเส้นทางสายรองของตำบล แยกจากถนนภายในเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้(ถนนเข้าที่ทำการเทศบาลฯ) เข้าสู่บ้านในควน ระยะทาง 6,050 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 5,8,4ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
     - ทางหลวงชนบท กบ 4020 แยกจากถนนภายในเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (ถนนแยกจากถนนสายคลองท่อม - ลำทับ) สายคลองท่อมใต้ - บ้านทับไทร เป็นเส้นทางสายรองของตำบล ระยะทาง 6,200 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาค ระหว่างหมู่ที่ 2,5,8,4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

     สำหรับการคมนาคมภายในพื้นที่ มีถนนซอยแยกออกจากถนนสายหลักและสายรอง เป็นถนนคอนกรีต ลาดยาง และถนนลูกรัง มีขนาดตั้งแต่ 5 - 8 เมตร 
     การขนส่งผู้โดยสารภายในตำบล ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ยังไม่มีสถานีขนส่งสำหรับการหยุดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร มีศาลาที่พักผู้โดยสารหนึ่งแห่งในหมู่ที่ 4 บ้านนาใน นอกจากนั้นต้องอาศัยศาลาที่พักผู้โดยสาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม 
     การเดินทางเข้าตัวเมืองกระบี่ เนื่องจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เป็นทางผ่านของแหล่งท่องเที่ยวที่มีซื่อเสียงของจังหวัด(น้ำตกร้อนสะพานยูง,สระมรกต) การเดินทางเข้าตัวเมืองกระบี่ จึงมีความสะดวกค่อนข้างมาก ทั้งรถยนต์ส่วนตัว,รถโดยสารประจำ ทางระหว่างท้องถิ่น,รถโดยสารประจำ ทางภายในตัวอำ เภอ(รถยนต์,รถจักรยานยนต์รับจ้าง),รถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดใกล้เคียง

     รถโดยสารประจำทาง
- รถโดยสารประจำทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก) สายบ้านน้ำร้อน - กระบี่ จำนวน 5 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก) สายปากพนัง - กระบี่ จำนวน 2 เที่ยว/วัน (ผ่านที่ทำการ อบต.)
- รถโดยสารประจำทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก) สายบ้านหัวหิน - กระบี่ จำนวน 5 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) สายนครศรีธรรมราช - ภูเก็ต จำนวน 4 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) สายหาดใหญ่ - ภูเก็ต จำนวน 3 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) สายตรัง - ภูเก็ต จำนวน 3 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายพัทลุง - ภูเก็ต จำนวน 1 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายหาดใหญ่- ภูเก็ต จำนวน 3 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายสุไหงโกลก - ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายสตูล - ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถตู้) สายนครศรีธรรมราช - กระบี่ จำนวน 5 เที่ยว/วัน(ผ่านที่ทำการ อบต.)
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายนครศรีธรรมราช - ภูเก็ต จำนวน 4 เที่ยว/วัน (ผ่านที่ทำการ อบต.)
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายกรุงเทพฯ - กระบี่ จำนวน 1 เที่ยว/วัน (ผ่านที่ทำการ อบต.)


     การโทรคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
- ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง(ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม)
- สถานีโทรคมนาคมอื่นฯ ไม่มี


     การไฟฟ้า
-  มีไฟฟ้าใช้ 9 หมู่บ้าน จำนวน 1,812 ครัวเรือน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th