Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 พ.ย. 2560
ถึง
23 ธ.ค. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง
31 ต.ค. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
31 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
12 ต.ค. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2561
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแชงเปิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ต.ค. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2561
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ต.ค. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2561
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 ส.ค. 2560
ถึง
22 ก.ย. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจาก
21 ส.ค. 2560
ถึง
21 ก.ย. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา 1
18 ส.ค. 2560
ถึง
18 ก.ย. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งต้นเสม็ด
08 ส.ค. 2560
ถึง
08 ก.ย. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.สายควนศรีราช - ม.8

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th