Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
นโยบายการบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง / ค่านิยมหน่วยงาน
การรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
รวมลิ้งกฎหมายท้องถิ่น
รายงานการประชุม
ช่องทางการติดต่อ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
กล่องข้อความถามตอบ Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
แจ้ง/รับ ข่าวสารการทุจริต
รับแจ้งเรื่องราวทุจริค
คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต
สถิติข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ธ.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ หมู่ที่ 8 บ้านในควน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
04 ธ.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมหอถัง หมู่ที่ 4 บ้านนาใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 ส.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 ส.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8 บ้านในควน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19 มิ.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8 บ้านในควน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19 พ.ย. 2561
ถึง
19 พ.ย. 2562
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
99 หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81120
โทร 075640364  โทรสาร 075699411

www.khlongthomtai.go.th