Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมพนักงาน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ข่าวสารการบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 พ.ย. 2562
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

10 ม.ค. 2562
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

29 ส.ค. 2561
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ประจำปี 2561

14 ก.ย. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

29 ส.ค. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ กิจกรรมเด็กปฐมวัยเต้นแอโรบิก

23 ส.ค. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ กิจกรรม อบต.พบและบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560

23 ส.ค. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

11 ส.ค. 2560
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

19 ก.ย. 2559
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

19 ก.ย. 2559
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน(คณะผู้บริหารและสภาฯ) ประจำปี 2559
Responsive image