Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลมาเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538
 

 "รูปบุคคลชายและหญิงสองคน เบื้องหลังมีลำคลอง วัด สวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา"

 
บุคคลชายและหญิงสองคน
ลำคลอง  
วัด   

สวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา
หมายถึง ตัวแทนของเกษตรกรในตำบล
หมายถึง ลำคลองที่ชื่อว่า "คลองท่อม" ซึ่งเป็นชื่อต้นกำเนิดของอำเภอคลองท่อม
หมายถึง "วัดคลองท่อม" เป็นวัดประจำตำบลและวัดพัฒนาตัวอย่างที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อบต.คลองท่อมใต้บางส่วน
หมายถึง  อาชีพหลักของประชากรในตำบลคลองท่อมใต้

 
            
คำขวัญของตำบล
"ชุมชนโบราณ  ตำนานลูกปัด  เร่งรัดเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชน  ส่งเสริมบุคคล  พึ่งพาตนเอง"

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th