Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมพนักงาน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ข่าวสารการบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13 พ.ย. 2562)  
ข้อบัญญัติรายจ่ายปประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563 (29 ต.ค. 2562)  
ประกาศกำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมา... (16 ต.ค. 2562)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (14 มิ.ย. 2562)
รายงานสถิติข้อมูลการทุจริต (07 มิ.ย. 2562)
เชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) (05 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (21 พ.ค. 2562)
ประกาศเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัย ที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 18 พ.ค. 2562... (14 พ.ค. 2562)
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัย ที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (01 พ.ค. 2562)
สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (04 เม.ย. 2562)
เผยแพร่รายงานการประชุมประชุมสภา สมัยสมัย ที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ... (19 ก.พ. 2562)
โครงการ อบต พบประชาชน 2562 (11 ก.พ. 2562)
ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัย ที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 256... (10 ก.พ. 2562)
เอกสารเผยแพร่ (31 ม.ค. 2562)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (10 ม.ค. 2562)
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) (07 ม.ค. 2562)
ประกาศเจตจำนงสุจริต (07 ม.ค. 2562)
รายงานวิเคราะหืความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (06 ธ.ค. 2561)
รายงานสรุป การรับจดทะเบียนพาณิช์ (26 พ.ย. 2561)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (13 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง... (06 พ.ย. 2562)  

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแ... (10 ม.ค. 2562)  

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็... (29 ส.ค. 2561)  

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็... (14 ก.ย. 2560)

กิจกรรมเด็กปฐมวัยเต้นแอโร... (29 ส.ค. 2560)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอ... (23 ส.ค. 2560)

กิจกรรม อบต.พบและบริการปร... (23 ส.ค. 2560)

ลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกี... (11 ส.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (19 ก.ย. 2559)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่อง... (19 ก.ย. 2559)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (09 ก.พ. 2559)

(09 ก.พ. 2559)

อบต.คลองท่อมใต้ ร่วมเดินเ... (13 ม.ค. 2558)

อบต.คลองท่อมใต้ ร่วมเดินเ... (13 ม.ค. 2558)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (13 ม.ค. 2558)

โครงการรวมใจภักรักษ์พื้นท... (13 ม.ค. 2558)

ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ... (29 ก.ย. 2557)

อบต.คลองท่อมใต้ ร่วมเดินเ... (13 ส.ค. 2557)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประ... (13 ส.ค. 2557)

โครงการเสวนาเพื่อรวบรวมคว... (24 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ต.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพัฒนา 3 (06 ส.ค. 2561)  
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) (23 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหมือง เอส เค (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนพหลวง หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านตาแจ้ง-โกเชียร หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (15 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (15 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงจุก (30 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมือง เอส เค (30 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขนย้ายขยะพร้อมถมดินบริเวณปากบ่อขยะ (27 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังหินตัดใหม่ ช่วงที่ 1,2 หมู่ที่ 6 (20 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหมูดุด หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสบาย หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ... (09 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 บ้านนาใน (ซอยหนองหว้า) (09 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th