Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
นโยบายการบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง / ค่านิยมหน่วยงาน
การรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
รวมลิ้งกฎหมายท้องถิ่น
รายงานการประชุม
ช่องทางการติดต่อ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
กล่องข้อความถามตอบ Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
แจ้ง/รับ ข่าวสารการทุจริต
รับแจ้งเรื่องราวทุจริค
คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต
สถิติข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลอบรมโครงการ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ (07 ส.ค. 2563)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ... (15 ก.ค. 2563)  
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) (14 ก.ค. 2563)  
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563(รอบ6เดิอน) (14 ก.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562(รอบ12เดิอน) (14 ก.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562(รอบ6เดิอน) (14 ก.ค. 2563)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนังานจ้าง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (25 มิ.ย. 2563)
บันทึกการส่งมอบประปาหมุ่ที่ 2 (11 มิ.ย. 2563)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนังานจ้าง 1 ตำแหน่ง 6 อัตรา (04 มิ.ย. 2563)
บันทึกการส่งมอบประปาหมุ่ที่ 9 (21 พ.ค. 2563)
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2563 (13 พ.ค. 2563)
เชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2563 (12 ก.พ. 2563)
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ที่ 1 /2563 (12 ก.พ. 2563)
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน ความโปร่งใส ปี 2562 (09 ม.ค. 2563)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13 พ.ย. 2562)
การประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริต (01 พ.ย. 2562)
ข้อบัญญัติรายจ่ายปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (29 ต.ค. 2562)
ประกาศกำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมา... (16 ต.ค. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน (14 ต.ค. 2562)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2562 (02 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง... (06 พ.ย. 2562)  

เจตจำนงสุจริตผู้บริหารท้อ... (17 ต.ค. 2562)  

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแ... (10 ม.ค. 2562)  

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็... (29 ส.ค. 2561)

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็... (14 ก.ย. 2560)

กิจกรรมเด็กปฐมวัยเต้นแอโร... (29 ส.ค. 2560)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอ... (23 ส.ค. 2560)

กิจกรรม อบต.พบและบริการปร... (23 ส.ค. 2560)

ลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกี... (11 ส.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (19 ก.ย. 2559)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่อง... (19 ก.ย. 2559)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (09 ก.พ. 2559)

(09 ก.พ. 2559)

อบต.คลองท่อมใต้ ร่วมเดินเ... (13 ม.ค. 2558)

อบต.คลองท่อมใต้ ร่วมเดินเ... (13 ม.ค. 2558)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (13 ม.ค. 2558)

โครงการรวมใจภักรักษ์พื้นท... (13 ม.ค. 2558)

ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ... (29 ก.ย. 2557)

อบต.คลองท่อมใต้ ร่วมเดินเ... (13 ส.ค. 2557)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประ... (13 ส.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ต.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพัฒนา 3 (06 ส.ค. 2561)  
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) (23 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหมือง เอส เค (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนพหลวง หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านตาแจ้ง-โกเชียร หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (15 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (15 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงจุก (30 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมือง เอส เค (30 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขนย้ายขยะพร้อมถมดินบริเวณปากบ่อขยะ (27 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังหินตัดใหม่ ช่วงที่ 1,2 หมู่ที่ 6 (20 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหมูดุด หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสบาย หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ... (09 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 บ้านนาใน (ซอยหนองหว้า) (09 เม.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image